logo gloed

zondag 24 maart 2019
Letters

Geld voor het Stabat Mater

Ze zitten tegenover ons: de adviseurs van het Fonds. Vertel over jullie project.... Wat is het ook al weer? Oh ja Het Stabat Mater door de UOV. Ze vissen aanvraag voor een financiële bijdrage tussen de papieren op.

We beginnen te vertellen. Over flyers en posters. Over de jonge luisteraars die we willen trekken. Over de financiële onzekere tijden. Over de bijzondere vertaling van Willem Wilmink. Over de repetities. Over de kaarten die we denken te verkopen. Over de vele project leden. We hebben het over het plezier van zingen. Over onze gekke dirigent en de lachsalvo's die regelmatig door het Rietveldcollege klinken.

Weken geleden hadden ze ons op papier het hemd van het lijf gevraagd. Ze hadden vragen in alle kleuren van de regenboog bedacht. En wij, op onze beurt, verzonnen antwoorden in alle toonsoorten.

Een flink bedrag vragen we van ze. Dat is nodig. De opbrengst van de kaartverkoop dekt zeker niet al de kosten voor het concert.

Muziek... Een van hen vertelt over haar ervaring met de Johannes en de Mattheus Passion. Een prachtige ervaring… ja dat was het….. maar ‘wat een lange zit’. De stoelen in Vredenburg zitten dan aangenamer dan de kerkbanken in de Janskerk. Ik mijmer wat voor me uit en vraag me hardop af of je in een gemakkelijk stoel kan zitten als je naar het naar het lijdensverhaal van Jezus luistert. Het gaat over het lijden. Dan mag je toch wel een beetje meelijden. Ze grinnikt en begrijpt meteen wat ik bedoel.

Mijn gedachten nemen een loop met me. Ik zie Maria staan... Daar... Verderop onder het kruis... ‘Maar luister eens’, zeg ik. ‘Dit is het Stabat Mater van Dvorak. Dit gaat over Maria. De muziek neemt je als het ware mee in het intense verdriet van Maria. Dvorak verloor 3 van zijn kinderen. Hij kon zich als geen ander voorstellen hoe Maria zich moet hebben gevoeld. Hij componeerde deze muziek en heeft ongetwijfeld zijn gruwelijk verlies verwerkt in deze muziek. Het gaat over verdriet, maar gaat ook over hoop. Hoop, die er altijd is. En dat is wat je elke keer hoort als je luistert naar het Stabat Mater van Dvorak’.

Ik kijk naar de meneer van het fonds aan de overkant van de tafel. ‘En dat is wat we die luisteraar tijdens het concert mee willen geven’.

In de verte hoor ik ‘Eia mater, fons amoris’.

Zijn ogen glinsteren.

Het is even stil….

Misschien hebben we ons vergist maar ik denk dat deze euro’s binnen zijn.

 Ludy van Dijk

Login formulier

Het besloten deel is uitsluitend toegankelijk voor leden van het koor.

Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar:
webmaster@uov.nu

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.