logo gloed

zaterdag 22 september 2018
Letters

Rejoice, rejoice greatly

75 jaar Utrechtse Oratorium Vereniging! 
Jubileumboek en Jubileumconcerten 

jubboek 1

Rejoice, rejoice greatly is de titel van een bekende aria uit de Messiah van Händel. Dezelfde Messiah die als een rode draad door de geschiedenis van de Utrechtse Oratorium Vereniging loopt. Op hoogtepunten van het bestaan van de vereniging werd juist dit werk uitgevoerd. 
Het is dan ook een zeer passende titel voor het jubileumboek dat ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan is uitgekomen. De goed verzorgde en mooi geïllustreerde kroniek, van de hand van ons koorlid Gerard Maassen, beschrijft uitgebreid de geschiedenis van de jubilaris en geeft een mooi inkijkje in de ontwikkeling sinds de oorlog van het denken en doen van leden van een koor op christelijke grondslag en in de soms delicate relatie tussen dirigent en bestuur van een oratoriumvereniging.

jubboek 2Voorafgaand aan het jubileumconcert werd het jubileumboek door de voorzitter van de vereniging Anja Timmerman uitgereikt aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht. Ook de auteur ontving een exemplaar uit haar handen. 
Het jubileumboek is verkrijgbaar door het overmaken van € 20,- op rekeningnummer NL47 INGB 0001 0233 00 t.n.v. penningmeester UOV o.v.v. uw naam, adres en jubileumboek.
Rejoice, rejoice greatly is natuurlijk ook van toepassing op de jubileumuitvoering van, hoe kan het anders, de Messiah, nu onder leiding van onze dirigent Roel Vogel met als solisten: Nicole Fiselier  (sopraan), Daniëlle Buick (alt), Satoshi Mizukoshi (tenor) en Hans Pieter Herman (bas). Het Promenade Orkest en Rienk Bakker aan het orgel verzorgde de begeleiding. 

jubboek 3

Voor het eerst in ruim acht jaar weer een uitvoering in de grote zaal vanTivoliVredenburg voor bijna 1400 toehoorders. Wat een ambiance, wat een feest! Zeventig jaar geleden mochten we na de bezetting, voor het eerst weer in het Engels, de Messiah zingen in het toenmalige Tivoli. Het koor had er hoor- en zichtbaar plezier in. Een langdurig staande ovatie was de dank van het publiek.
Dat smaakte naar meer! Wat was er dan mooier, dat we het werk op 12 december 2015 nog eens mochten uitvoeren. In de volle St. Johannes de Doperkerk in Breukelen concerteerden we met, behoudens Stephan Adriaens die nu de tenor partij voor zijn rekening nam, dezelfde deelnemers voor een dankbaar publiek. Wat een geweldige ervaring weer! 

Login formulier

Het besloten deel is uitsluitend toegankelijk voor leden van het koor.

Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar:
webmaster@uov.nu