logo gloed

zaterdag 17 november 2018
Letters

Antonio Lucio Vivaldi

Venetië 1687 – Wenen 1740

Antonio Lucio Vivaldi was priester, maar vooral violist en zeer productieve componist. Hij was één van de hele grote componisten van de barokmuziek. Zijn bekendste werken zijn “De vier jaargetijden”. Vivaldi werd in 1687 in Venetië geboren en overleed in 1741 in Wenen.

VivaldiHij maakte jong kennis met de kerkmuziek. Zijn vader was naast kapper ook violist in de San Marcobasiliek in Venetië. Hij stuurde zijn zoon naar de Cappello di San Marco. Vivaldi werd in 1703 tot priester gewijd, maar werd al snel heel vaak, officieel vanwege zijn slechte gezondheid, vrijgesteld van zijn priesterlijke taken, zodat hij zich geheel kon concentreren op de muziek. Omdat hij als priester zich niet aan opera’s mocht werken werd hij huispriester en vioolleraar in het Ospedale della Pietà, een meisjesweeshuis. Muziekonderwijs speelde een heel belangrijke rol in deze instellingen. Jongens verlieten in het algemeen al jong het weeshuis om zelf de kost te verdienen. Veel vrouwen daarentegen, sleten er hun hele leven. Het leveren van muzikale bijdragen aan missen vormden één van de weinige mogelijkheden om geld te verdienen.. Voor hen schreef Vivaldi de meeste van zijn gewijde muziek. Het Ospedale della Pietà bouwde daarmee een geweldige reputatie op, tot ver buiten Venetië. Om de mis bij te wonen moest worden betaald. In 1713 kreeg Vivaldi de algehele muzikale leiding in het weeshuis. Omstreeks die tijd schreef hij ook zijn eerste opera. Van 1718 tot 1726 reisde Vivaldi erg veel maar bleef wel componeren voor het weeshuis. In 1726 keerde hij terug naar Venetië naar het Teatro San Angelo waar hij triompfen vierden als componist en vioolvirtuoos. In deze tijd leerde hij ook de Franse zangeres Anna Giro kennen die hem voortaan op zijn reizen zou vergezellen.

Vivaldi was in heel Europa bekend en stond in contact met en kreeg opdrachten uit de hoogste vkringen van Europa. Rond 1730 veranderde de smaak van het publiek in korte tijd en werden Vivaldi’s composities niet meer zo gewaardeerd. Waarschijnlijk daarom verkocht Vivaldi zijn spullen en verhuisde in 1740 naar Wenen om werk te zoeken aan het hof van keizer Karel VI, die hij op eerdere reizen ontmoet had. Helaas stierf de keizer kort na zijn aankomst. Het verblijf in Wenen van de eens meest bekende musicus van Europa bleef praktisch onopgemerkt. Tien maanden na zijn komst naar Wenen stierf hij en werd hij begraven een eenvoudig graf.

Hij was vrijwel vergeten en bleef vergeten totdat in de eerste helft van de vorige eeuw zijn werk werd herontdekt en bleek hoe vernieuwend en belangrijk hij was geweest voor de ontwikkeling van de Barokmuziek. Bach werd sterk door hem beïnvloed. Zijn vrolijke muziek sprak een groot publiek aan, dat verklaart zijn grote populariteit. Vivaldi was erg productief. Hij schreef naast gewijde muziek onder andere meer dan 500 concerten en 46 opera’s.

Login formulier

Het besloten deel is uitsluitend toegankelijk voor leden van het koor.

Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar:
webmaster@uov.nu

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.