logo gloed

zaterdag 17 november 2018
Letters

Arcangelo Corelli

Fusignano (bij Ravenna) 1653 – Rome 1713

Arcangelo Corelli was een Italiaans violist, componist en muziekleraar en als zodanig een van de zeer grote musici van de barok. Hij stamde uit een zeer rijke familie van landeigenaren. Zijn vader stierf een maand voor zijn geboorte en hij werd dus, samen met zijn 4 broers en zussen, opgevoed door zijn moeder.

CorrelliZijn eerste muzieklessen ontving hij in Faenze en Lugo, steden in de buurt van Fusignano. Op 13-jarige leeftijd werd Arcangelo naar Bologna gestuurd om zich verder te bekwamen. Bologna, een befaamd muziekcentrum in die tijd, had ook een beroemde violistenschool. Aangenomen wordt dat Corelli daaraan heeft gestudeerd. Met succes want 4 jaar later wordt zijn naam genoemd als lid van Academica Filarmonica van Bologna. Heel bijzonder voor iemand van 17 jaar oud. Na zijn tijd in Bologna schijnt Corelli enige jaren gereisd te hebben, niet alleen in Italië, maar ook in Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Zo rond 1675 duikt Corelli op in Rome als violist. Rome had in die tijd geen vaste orkesten . Toch wist hij snel naam te maken en speelde in ensembles, gesponsord door zeer hooggeplaatste geestelijken, bij speciale gelegenheden zoals bij een inwijding of tijdens de Vasten. In 1682 werd hij concertmeester van koningin Christina van Zweden, die zich na haar troonsafstand en bekering tot het katholicisme in Rome had gevestigd. Daarna werkte hij bij de hertog van Modena en vanaf 1690 voor de kardinalen Panfili en Ottoboni, de latere paus Alexander VIII. Hij werd een zeer geziene componist die door vele musici, o.a. Händel werd bezocht. Hij wordt hoofd van de beroemde Accademia di Santa Cecilia. Hij kon een zeer onbezorgd leven leiden. In 1710 trok hij zich echter terug het openbare leven , geplaagd door depressies, en stierf in 1713 als zeer welgesteld man.

Correlli was in van de grote musici van de Barok, een groot violist en stichter van een violistenschool met vele beroemde leerlingen. Hij schreef uitsluitend instrumentale werken. Corelli was niet erg productief, maar streefde wel perfectie na. Hij verbeterde zijn composities voortdurend alvorens ze te publiceren. Bij hem ligt de nadruk vooral op expressieve mogelijkheden van de viool. Dit komt het beste naar voren in zijn beroemde Kerstconcert dat op ons programma staat.  Hij was de grondleger van de tonale architectuur die door componisten na hem, zoals Bach, Vivaldi, Händel, Vivaldi en anderen verder werd uitgewerkt.

 

Login formulier

Het besloten deel is uitsluitend toegankelijk voor leden van het koor.

Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar:
webmaster@uov.nu

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.