logo gloed

zaterdag 17 november 2018
Letters

Georg Philipp Telemann

Maagdenburg 1681 - Hamburg 1767

TelemannGeorg Philipp Telemann was een zeer productief barokcomponist, dirigent en organist. Hij was een autodidact. Weliswaar kreeg hij in zijn jeugd muziekonderricht, maar zijn moeder, zijn vader was vroeg overleden, zag daar niets in en stuurde hem jong het huis uit, eerst naar het gymnasium en daarna naar Leipzig om rechten te studeren. Echter, naast zijn studie, ontwikkelde hij met veel succes zijn muzikale talenten. Van 1701 tot 1712 vervulde hij verschillende muzikale functies in Leipzig en aan vorstenhoven daar in de omgeving. Hij componeerde onder anderen cantates voor diensten in de Thomaskirche. Hij werkte enige tijd in Eisenach waar hij Johann Sebastian Bach ontmoette. Van 1712 tot 1721 was kapelmeester in Frankfurt aan de Main. Vervolgens verhuisde hij naar Hamburg waar hij tot aan zijn dood in 1767 verschillende vooraanstaande muzikale functies bekleedde. Telemann was ook goed bevriend met Händel en heeft deze verschillende keren ontmoet.

Teleman is één van de meest productieve componisten aller tijden. Er wordt beweerd dat hij meer muziek heeft gemaakt dan Bach en Händel samen. Zijn tijdgenoten waardeerden hem om zijn toegankelijke en kwalitatief hoogstaande muziek. Hij had veel gereisd en beheerste veel muziekstijlen die hij ook graag gebruikte. Ook was Telermann zeer actief als organisator van concerten.

Telemann genoot in zijn tijd aanzienlijk meer aanzien dan Bach, die voor ouderwets werd versleten. Illustratief daarvoor is dat Telemann de functie van Cantor aan de Thomaskirche in Leipzig aangeboden kreeg, die hij overigens weigerde omdat hij de voorkeur aan de functie in Hamburg gaf, terwijl Bach ernaar moest solliciteren en ook nog een proeve van bekwaamheid moest afleggen. Telemann kende Bach en er was wederzijds waardering voor elkaars werk. Telemann was peetvader van Bachs tweede zoon Carl Philipp Emanuel. Deze volgde hem na zijn dood op in Hamburg.

Beide componisten raakten na hun dood in vergetelheid. Bach werd snel herontdekt en beroemder dan Telemann ooit was. Die werd gezien als een populaire veelschrijver. Pas in de twintigste eeuw brak het inzicht door dat hij in zijn beste werken een origineel en zeer groot componist is geweest. Daarvan kunt u zichzelf overtuigen bij onze uitvoering van het Deutsches Magnificat: “Meine Seele erhebt den Herrn” uit 1764 en van de “Missa Brevis zum Weihachtsfest über Ein Kindelein so löbelich” uit zijn Frankfurtse periode.

Login formulier

Het besloten deel is uitsluitend toegankelijk voor leden van het koor.

Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar:
webmaster@uov.nu

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.