logo gloed

zaterdag 17 november 2018
Letters
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Bestelformulier UOV kerstconcert 2018

Met onderstaand bestelformulier kunt u kaarten reserveren voor het Kerstconcert 2018 dat de UOV geeft op vrijdag 14 december 2018 om 20:00 uur in de Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171 Utrecht. De prijs van de toegangskaarten bedraagt: €25,-, Jongeren tot 25 jaar:  € 12,50.

Na verzending van het ingevulde formulier ontvangt u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw reservering. Nadat het verschuldigde bedrag is overgemaakt naar IBAN NL47 INGB 0001 0233 00, t.n.v. UOV penningmeester en onder vermelding van uw naam en het aantal kaarten, ontvangt u een e-mail dat de kaarten gereserveerd zijn . Ze zullen op uw naam klaarliggen bij de ingang van de kerk, vanaf een half uur voor de aanvang van het concert.

Het programmaboekje is voor € 2,- contant te verkrijgen in de kerk.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op ons concert!

De UOV hecht waarde aan uw privacy. Hoe de UOV omgaat met de door u ingevulde gegevens vindt u hier. 

*Vereiste informatie.
Uw adres gegevens
Uw voorletters en voorvoegsels *
Uw achternaam *
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats *
Nadere details
Uw telefoonnummer *
Uw e-mailadres *
Aantal kaarten normaal tarief (€ 25,-).
Aantal kaarten tegen gereduceerd tarief (€ 12,50) Aantal kaarten tegen gereduceerd tarief (€ 12,50). Geldig voor jongeren tot 25 jaar
Bent u lid van het koor ? *
Wilt u via email aankondigingen van onze concerten ontvangen? Normaal gesproken tweemaal per jaar.
Opmerkingen Hier kunt u eventueel een nader toelichting geven die betrekking heeft op uw bestelling
Tekens over:

Login formulier

Het besloten deel is uitsluitend toegankelijk voor leden van het koor.

Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar:
webmaster@uov.nu

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.